نمایش 1–12 از 99 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

صندلی کندو پارچه ای سهیل

ارتفاع کل : ۸۵ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۵۰ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۴ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش تمام پارچه پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .

صندلی کودک سهیل

ارتفاع کل : ۸۶ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۵ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۳ در ۴۵ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۴۳ سانتی متر رنگ : ۱۰ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .

صندلی ماهان سهیل

ارتفاع کل : ۸۸ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۵۳ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۸ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۴۲ سانتی متر رنگ : ۶ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه چوبی کلاف ، پایه اپن چوبی روکش ها : روکش تمام چرم ، روکش تمام پارچه
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .

صندلی درسا سهیل

ارتفاع کل : ۸۰ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۸ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۰ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۵ سانتی متر رنگ : ۶ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی روکش ها : روکش پارچه
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .

صندلی السا سهیل

ارتفاع کل : ۸۲ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۵۰ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۳ در ۳۹ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۴۰ سانتی متر رنگ : ۹ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه چوبی اپن روکش ها : روکش تمام پارچه
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .

صندلی پاپیتال سهیل

ارتفاع کل : ۸۹ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۵ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۲ در ۳۸ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۵۰ سانتی متر رنگ : ۲ مورد پایه ها : پایه فلزی ایفلی روکش ها : روکش تمام چرم
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .

صندلی دیاموند سهیل

ارتفاع کل : ۸۰ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۸ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۳ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش دو طرف چرم پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .

صندلی کندو سهیل

ارتفاع کل : ۸۵ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۵۰ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۴ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش تمام پارچه پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید

صندلی صدف بنیزان

ارتفاع کل : ۸۶ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۵ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۳ در ۴۵ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۴۳ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش تمام پارچه پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .

صندلی مرجان سهیل

ارتفاع کل : ۸۰ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۹ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۹ در ۴۲ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش دو طرف چرم پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .