نمایش 1–12 از 98 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
-1%
صندلی کندو پارچه ای سهیل
بستن

صندلی کندو پارچه ای سهیل

709,000 تومان 700,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۵ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۵۰ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۴ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش تمام پارچه پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .
-5%
صندلی کودک سهیل
بستن

صندلی کودک سهیل

199,000 تومان 190,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۶ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۵ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۳ در ۴۵ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۴۳ سانتی متر رنگ : ۱۰ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .
-2%
صندلی ماهان سهیل
بستن

صندلی ماهان سهیل

429,000 تومان 420,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۸ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۵۳ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۸ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۴۲ سانتی متر رنگ : ۶ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه چوبی کلاف ، پایه اپن چوبی روکش ها : روکش تمام چرم ، روکش تمام پارچه
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید . صندلی اپن ماهان
-2%
صندلی درسا سهیل
بستن

صندلی درسا سهیل

409,000 تومان 400,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۰ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۸ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۰ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۵ سانتی متر رنگ : ۶ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی روکش ها : روکش پارچه
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید . صندلی اپن درسا
-3%
صندلی السا سهیل
بستن

صندلی السا سهیل

289,000 تومان 280,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۲ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۵۰ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۳ در ۳۹ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۴۰ سانتی متر رنگ : ۹ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه چوبی اپن روکش ها : روکش تمام پارچه
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید . صندلی اپن السا
-1%
صندلی پاپیتال سهیل
بستن

صندلی پاپیتال سهیل

689,000 تومان 680,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۹ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۵ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۲ در ۳۸ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۵۰ سانتی متر رنگ : ۲ مورد پایه ها : پایه فلزی ایفلی روکش ها : روکش تمام چرم
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید .
-2%
صندلی دیاموند سهیل
بستن

صندلی دیاموند سهیل

379,000 تومان 370,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۰ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۸ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۳ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش دو طرف چرم پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید . صندلی اپن دیاموند سهیل  
-2%
صندلی کندو سهیل
بستن

صندلی کندو سهیل

409,000 تومان 400,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۵ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۵۰ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۴ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش تمام پارچه پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید صندلی اپن کندو سهیل
-2%
صندلی صدف دسته دار
بستن

صندلی صدف دسته دار

469,000 تومان 460,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۶ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۵ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۳ در ۴۵ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۴۳ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش تمام پارچه پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید . صندلی اپن صدفی دسته دار سهیل
-2%
صندلی مرجان سهیل
بستن

صندلی مرجان سهیل

399,000 تومان 390,000 تومان
ارتفاع کل : ۸۰ سانتی متر ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۹ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۹ در ۴۲ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۸ سانتی متر رنگ : ۷ مورد امکان روکش : روکش تمام چرم ، روکش دو طرف چرم پایه ها : پایه چوبی ایفلی ، پایه فلزی ایفلی ، پایه پلاستیک ، پایه اپن چوبی
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید . صندلی اپن مرجان سهیل
-2%
صندلی اپن ماهان سهیل
بستن

صندلی اپن ماهان سهیل

509,000 تومان 500,000 تومان
ارتفاع تا سطح نشیمن : ۵۳ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۸ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۴۲ سانتی متر رنگ : ۶ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی روکش ها : روکش تمام چرم ، روکش تمام پارچه
امکان تغییر در پایه و پوشش صندلی وجود دارد که می توانید با کلیک بر روی اینجا ملاحظه فرمائید . صندلی ماهان ( ارتفاع معمولی )
-2%
صندلی اپن درسا سهیل
بستن

صندلی اپن درسا سهیل

509,000 تومان 500,000 تومان
ارتفاع تا سطح نشیمن : ۴۸ ساتی متر اندازه سطح مقطع : ۴۰ در ۴۱ سانتی متر ارتفاع تکیه گاه : ۳۵ سانتی متر رنگ : ۶ مورد پایه ها : پایه چوبی ایفلی روکش ها : روکش پارچه صندلی درسا ( ارتفاع معمولی )